hu | en

Szolgáltatások

Szolgáltatásaink vállalatok részére

 

Az intellektuális tőke meghatározó erőforrása az összes vállalkozásnak, az üzleti folyamatok minden területén alapvetően befolyásolják egy adott vállalkozás versenyképességét. Egy vállalkozás számára a legnagyobb értéket előállítani képes emberek kiválasztásával és megtartásával, a dolgozók hatékony fejlesztésével és menedzselésével, a szervezet folyamatos megújulási képességének kialakításával és erősítésével olyan versenyelőnyök alakíthatók ki és tarthatók fenn, amelyek biztosítják a vállalkozás számára piaci pozíciói erősítését, ezáltal biztosítva a vállalat számára az eredményes HR rendszer működését. A Bányai  & Partners Consulting ezen gondolatok jegyében kívánja szolgáltatásait végezni.

Munkaerő közvetítés

Egy pozíció betöltésére a speciális elvárásoknak megfelelő potenciális jelölteket felkutatjuk, releváns szakmai hátterüknek, iparági tapasztalataiknak, személyiségjegyeiknek, stb. komplex, objektív és összehasonlító elemzésével az ügyfél döntését nagyban megkönnyítjük. A munkaerő-közvetítés folyamatában három szereplő vesz részt: a megbízó, a megbízott és a jelöltek. A toborzás – kiválasztás során az alábbi módszereket alkalmazzuk:

Keresés hirdetés útján

A hirdetés általában tartalmazza a hirdető cég legfontosabb adatait, a pozíció megnevezését, a munkakörhöz tartozó felelősségeket, a jelöltekkel szembeni követelményeket, elvárásokat, a javadalmazással kapcsolatos információkat.

Direkt keresés

Ennek lényege, hogy cégünk a researcher szakembereink segítségével az adott pozíció szempontjából számba jöhető munkaerőpiaci szegmens teljes szakember állományát áttekinti. A megbízónk számára legalkalmasabb jelölteket felkutatjuk és bemutatjuk.

Executive search

A Bányai & Partners Consulting a megbízó megbízása alapján vezető pozícióba, vagy speciális szaktudást igénylő területre keres jelöltet. Ennek a módszernek a használata abban az esetben indokolt, ha magas szintű pozícióba keresünk szakembereket és a keresés bizalmas jellegű.

A keresési folyamat előkészítésének szakaszai:

 • Munkaköri profil megtervezése
 • Konzultáció a megbízó illetékes HR-eseivel és a szakterületek illetékeseivel
 • A munkakörhöz tartozó kompetenciák véglegesítése
 • Megfelelő keresési módszerek kiválasztása

A kiválasztás során alkalmazott főbb módszereink:

Interjú

A kiválasztási folyamatban az interjú célja, hogy a rendelkezésére álló, viszonylag rövid idő alatt általános képet kapjunk a lehetséges jelöltről; megismerjük szakmai,  emberi kvalitásait, össze tudjuk azokat vetni a betölteni kívánt pozíció követelményprofiljával. Az interjú során a jelölt is pontos információkat kap a munkakörről, amire jelentkezett, vagy amivel kapcsolatban megkerestük.

Szituációs interjú

Itt a pályázóknak nemcsak az elméleti felkészültségét vizsgáljuk, hanem egy-egy probléma (pl. konfliktushelyzet, vezetéstechnika) konkrét gyakorlati megvalósításának megismerése a fő célunk. A módszer sajátossága, hogy rengeteg plussz információt nyújt a számunkra és viselkedési mintákat is feltár.

AC

A vizsgálandó személyek készségeiről és képességeiről tudunk meg információkat. A módszer során a jelöltek egyéni, páros és csoportos szituációs gyakorlatokban mutathatják meg készségeiket és képességeiket. A szituációkat szakértőink a betölteni kívánt munkakör követelményprofiljai alapján állítják össze, de ezek manifeszt módon nem emlékeztetnek a munkahelyi helyzetekre.

A kiválasztási folyamat szakaszai:

 • A kiválasztási folyamat ütemezésének és folyamatának megtervezése
 • A kiválasztott keresési módszer alapján beérkezett önéletrajzok áttekintése és elemzése
 • A jelöltek körének szűkítése az elemzési szempontok alapján
 • Interjúvázlatok elkészítése
 • HR-interjúk lefolytatása
 • Jelöltek körének további szűkítése
 • Szakmai interjúk lefolytatása
 • Döntés támogatása más eszközökkel (tesztek)
 • Jelöltek körének utolsó szűkítése
 • Kiválasztás
 • Ajánlattétel
 • Elutasított jelöltek értesítése
 • Felvétel

Kiválasztáshoz használt pszichológiai tesztek:

A pszichológiai tesztek kitöltése mindig önkéntes. A tesztek eredményét csak a jelölt hozzájárulásával használjuk fel. Az általunk használt teszttípusok az alábbiak:

 • Személyiségtesztek
 • Intelligencia tesztek
 • Motivációs tesztek
 • Külső-belső kontroll tesztek
 • Konfliktuskezelési tesztek
 • Kreativitás tesztek
 • Figyelemkoncentrációs tesztek
 • Figyelem megosztási tesztek
 • Szervezői készség tesztek